jok.lt

Pradžia Jojimas Arklininkystės terminų aiškinamasis žodynas
Arklininkystės terminų aiškinamasis žodynas
argaiv1916
Spausdinti El. paštas
Straipsnis
Arklininkystės terminų aiškinamasis žodynas
B-G
H-O
P-Ž

P

Pabalnė – storas nepritvirtintas minkšto veltinio patiesalas po balnu.
Pakaklės dirželis – apynasrio dirželis gyvulio pakaklėje. 
Pakaušio dirželis (viršugalvio dirželis) – apynasrio dirželis, kuris eina arkliui per pakaušį. 
Pakeliamoji – pakinktų dirželis
- apatinė p. (papilvinė) – pakinktų dirželis, einantis po pilvu ir sujungiantis ienas, naudojamas kaip antšonės. 
- Viršutinė p. (pakeltinė) – pakinktų dirželis, einantis pro balnelio žiedus ir laikantis ienas bei pavalkus reikiamame aukštyje. 
Pakinktai – įtaisymas arkliui ar kitam gyvuliui pakinkyti jo valdymui, vežimo, rogių, padargų prikabinimui, skirstomas į pavalkinius ir plėškinius pakinktus. 
Pamautas (kantaras) – apynasris be žąslų gyvuliui pririšti ir vedžioti. 
Pamuštinė (pakartė) – pavalkų vidaus minkšta pamušalinė dalis.
Pančiojimas – pančio uždėjimas ant gyvulio kojų judėjimui suvaržyti. 
Pantis – virvė gyvuliui pančioti, kad būtų suvaržytas jo judėjimas ganantis. 
Pasaga – po arklio kanopa kalama lenkta geležis, kad koją nepasimuštų ir nesusižeistų.
- vasarinė p. – lygi be kapliukų pasaga, naudojama arkliui kaustyti važiuojant arba jojant vasaros keliu. 
- Žieminė p. – pasaga su kapliukais, naudojama arkliui kaustyti, kuriuo važiuojama arba jojama žiemos keliu ar ant ledo. 

Pasagvinė – pasaginė vinis. 
Pasažas – dirbtins aliūras, kai arklys gracingai bėga risčia aukštai keldamas kojas, pakibdamas ore. 
Pasmakrės dirželis – apynasrio dirželis po arklio snukiu. 
Pasostė – sėdynė vežime atsisėsti vežėjui.
Pavadis – prisegti prie žąslų ar laužtukų dirželiai arkliui valdyti jojant.
- kilpinis p. – pagalbinis pavadis, kuris nuo balno pavaržos eina per žąslų žiedus iš vidinės į išorinę pusę ir raitelio rankų valdomas slidinėja, leisdamas nuleisti ir ištiesinti arklio kaklą. 
- Sutraukiamasis p. – pagalbinis pavadis, kuris žąslų žiedus nejudriai sujungia su balno pavarža, sutraukdamas jojamąjį arklį darbui su korda. 
- Šokamasis p. – kitaip marštingalas. 

Pavaldai – poveikių raitelio blauzdomis, juosmeniu, pavadžiais deriniai, kuriais raitelis jodamas perduoda savo norus arkliui, pvz. jojimo, risčios ar šuoliavimo pradžią. 
Pavalkai – pakinktų komplekto pagrindinė dalis, maunama arkliui ant kaklo, kurią sudaro kamantai, pynė, sąmatas, pamuštinė, ievos.; pakinktų komplektas, naudojamas su viržiais arba lanku. 
- p.su lanku – pavalkai, kinkomi su lanku ir ienomis, kuriomis traukiamas vežimas ar rogės. 
- P.su viržiais – pavalkai, kinkomi su viržiais, kuriais traukiamas vežimas, rogės ar ūkiniai padargai. 
Pavarža (paspręstė) – balno ar pakinktų priveržiamasis diržas, einantis aplink arklio krūtinę už priekinių kojų. 
Pavaža – rogių dalis, kuri šliaužia sniegu. 
Penkergis – penkerių metų kumelys. 
Pentinas – metalinis lankelis su ratuku ar strypeliu prie raitelio apavo arkliui paraginti; dažniausiai sunkiųjų arklių minkšta raginė odinė atauga čiurnos sąnario srityje tarp šepetuko plaukų. 
Perbalnojimas – pabalnojimas iš naujo. 
Pernosis (antprusnis, antnosis) – skersinis apynasrio dirželis, einantis skersai nosies virš šnervių. 
Piafė – dirbtinis aliūras, kai arklys kelia kojas ir muša risčios taktą vietoje, neidamas į priekį. 
Pynė – ovalo formos pavalkų minkštoji dalis, apsauganti arklio pečius nuo kamantų spaudimo, kurią sudaro audeklinis ar odinis maišelis, prikimštas šiaudų, pakulų ar minkštos medžiagos. 
Pirmagalys – priekinė vežimo dalis. 
Piruetas – dailiojo jojimo pratimas, kai arkliui einant žingine ar šuoliuojant vietoje atliekas 360o posūkis. 
Plėškės (plėškė) – pakinktai be lanko ir pavalkų, dedami arkliui per krūtinę, susidedantys iš kartininko ir krūtindiržio. 
Plukdykla – arklių plaukymo vieta upėje, ežere ar tvenkinyje. 
Polo – sportinis raitelių žaidimas kamuoliu. 
Ponis – žemaūgis, 80-140 cm aukščio arklys, dažniausiai laikomas pramogai, pvz,kinkyti į lengvus vežimus, vaikams jodinėti. 
Prajodinėjimas – arklio pramankštinimas, kad jis nesusilpnėtų be darbo, ypač žiemą. 
Pramankšta (apšilimas) – sportinio arklio pramankštinimas prieš varžybas. 
Prašuoliavimas – ristūno perėjimas iš risčios į šuoliavimą bei tam tiko šuolių skaičiaus padarymas, kuris leidžia pagerinti padėtį nenusižengiant lenktynių taisyklėms. 
Pravažinėjimas – jauno arklio paruošimas ir įpratinimas važiuoti, būti kinkomam, traukti vežimą; arklio pramankštinimas, kad jis nenusilptų be darbo, ypač žiemą. 
Priekanda – gyvulio yda, kai ėsdamas arba gerdamas jis ryja orą. 
Priekartis – karčiai, užkritę ant arklio kaktos. 
Priekinkas – prie vieno arklio iš priekio arba iš šalies prikinkytas kitas arklys. 
Prunkštimas – arklio tęsiamas balsas prunkšt, kai jis išalkęs, pavargęs, pasiilgęs namų. 

R

Račius – ratų ir medinių vežimo dalių meistras. 
Raitelis (jojėjas, jojikas) – žmogus, jodinėjantis ant arklio ar kito jojamojo gyvulio ar užsiimantis sportiniu jojimu. 
Repriza – distancija ar laikas treniravimo metu, kai sportinis arklys juda vienu kuriuo nors aliūriu. 
Risčia – arklio judėjimo būdas, kai jam bėgant galūnės juda poromis kryžmiškai, girdintis dviejų smūgių kojomis taktui. 
- darbinė r. – laisva trumpo žingsnio risčia treniruotėse. 
- Greitoji r. – risčia, kai ristūnų užpakalinės kojos toli peržengia priekinių kojų pėdsakus ir važiuojant šiuo aliūru pasiekiamas didžiausias greitis. 
- Plačioji r. – risčia, kai jojamasis arklys užpakalines kojas meta labai aktyviai ir jo kanopos labai peržengia priekinių kojų pedsakus.; plati laisva risčia treniruotėse bėgant ristūnui išnašiais žingsniais 1 km per 2-2,5 minutes. 
- Platėjanti r. – lengva rami laisva greitesnė už siaurąją ristūnų risčia, kai užpakalinės kojos vos teperžengia priekinių kojų pėdsakus. 
- Siauroji r.(lėtoji) – negreita trumpo žingsnio ristūnų risčia, kai užpakalinės kojos kanopos nesiekia priekinės kanopos pėdsako. 
- Sutelktoji r. – dailiojo jojimo varžybų aliūras, kai arklys sutelktas, o užpakalinės kojos dažniausiai neperžengia priekinių kojų pėdsakų. 
- Vidutinioji r. – risčia, kai jojamasis arklys užpakalinėmis kojomis nežymiai peržengia priekinių kojų pėdsakus. 

Risnojimas – negreitas gyvulio bėgimas. 
Ristūnas – specializuotų važiuojamųjų veislių arklys, bėgantis gera risčia ir naudojamas važiavimo varžyboms, pasivažinėjimui. 
Ristūnų lenktynės – greičio varžybos ristūnais, kai važiuojama lenktyniniais vežimėliais ar lenktyninėmis rogutėmis. 
Rungas – pagalys, įkalamas į vežimo skersplautį, gardėms prilaikyti. 

S

Sauga (apsauga) – dedamas ant sportinio arklio kojų įtaisas iš odos ar gumos tam, kad apsaugotų jas nuo traumų bėgant
- alkūnės (antalkūnis) – sauga, dedama ant alkūnės tam, kad apsaugotų ją nuo sužeidimo priekinių kojų pasagomis.
- Apynagės čiurnos – guminė sauga, užmaunama per kanopą ant kojų apynagės. 
- Kanopos užsisukimo kampo s. – odinė sauga, dedama ant priekinių kanopų užpakalinės dalies. 
- Plaštakos s. (antkojis) – užsegama sauga, dedama ant priekinių kojų plaštakos. 
- Riešo s. – odinė ar guma sauga dedama ant riešo sąnario.
- Slėsnos s. – užsegama sauga, dedama ant užpakalinių kojų slėsnos. 

Sėdėsena – raitelio sėdėjimas balne ant arklio, kuris priklauso nuo jojimo paskirties, jojimo rungties, balno tipo,pvz.lenktyninė sėdėsena, konkūribė s., kariška s.
Sėdynė – raitelio sėdėjimui pritaikytas balno viršus.
Skersavimas – dirbtinio aliūro pratimas, kai arklys juda pirmyn ir į šoną, o jo liemuo išlenktas, bet lygiagretus šoninei jojimo aikštelės linijai. 
Startas – jojimo, važiavimo rungtynių pradžios momentas; vieta, iš kurios pradedamos tokios varžybos. 
Stiplčezas – arklių greičio lenktynės ilga distancija su masyviomis nenuverčiamomis kliūtimis. 
Strykavimas (užkirtimas) – arklio judėjimo trūkumas, kai galūnių pastatymas siauras ir jam einant arba bėgant kojos viena kitą užgauna. 
Suktukas – metalinis spaustukas arba bruzgulis, dedamas dažniausiai ant viršutinės lūpos arkliams sutramdyti arba dėmesiui atitraukti nuo operuojamos vietos. 

Š

Šepetėlis – plaukų kuokštas arklio čiurnos užpakalyje. 
Šešergis – šešerių metų gyvulys. 
Šienmaišis – maišas šienui įsidėti važiuojant arkliu. 
Šlajos – darbinės ar išeiginės vienkinkės ar porinės rogės. 
Šlajukės – išeiginės vienkinkės ar porinės rogės. 
Šmaikštis – plonas lankstus kotas su rankena ir kilpele, kuriuo raginamas jojamasis arklys. 
Šoninis diržas – diržas, einantis nuo ienos iki lenktyninio vežimėlio sėdynės rėmo, apribojantis ristūnų (tų, kurie bėga pasisukę kampu) pasisukimą. 
Šorai – išeiginės puošnios plėškės iš geros odos žalvarinėmis rinkėmis, sagtimis. 
Špatas – lėtinis arklio kulno sąnario uždegimas ir antkaulis vidinėje sąnario pusėje, sukeliantis gaidžio eiseną. 
Šuoliavimas – greičiausias arklio judėjimo (trimis taktais) būdas, kai jis bėga šuoliais. 
- darbinis š. – nesutelkto ar mažai sutelkto arklio trumpo šuolio laisvas šuoliavimas, plačiai naudojamas jojamųjų arklių treniruotėse. 
- Lenktyninis š. – šuoliavimas, kada jojamasis arklys bėga didžiausiu greičiu (apie 1 km per minutę). 
- Sutelktasis š. – šuoliavimas, kai sutelktasis arklys negreit juda (300 m per minutę) su dažnais posūkiais, treniruojant bei mankštinant jį prieš varžybas. 
- Vidutinysis š. (kenteris, lauko š,) – pagrindinis aliūras treniruojant arklius greičio lenktynėms. 
Šuolis – arklio šokimas per kliūtį atsispyrus nuo žemės vienu metu abiem užpakalinėm kojom.

T

Tekinis – vežimo ratas
Trieigys – tris žiemas mitęs arklys. 
Trikinkė – vežimas, pakinkytas trejetu greta stovinčių arklių. 
Trikovė – viena klasikinių jojimo rungčių apimančių dailųjį jojimą, lauko jojimą ir konkūrą vienu arkliu per tris dienas. 

U

Uodeginis laikiklis (antuodegis, pabrukas) – pakinktų dirželis, pakeičiantis antšones, einantis nuo balnelio išilgai nugaros ir pasibaigiantis kilpa, dedama aplink uodegos pašaknį, neleidžiantis pakinktams slinkti į priekį. 
Uorė (koros) – darbinis vežimas aukštomis gardėmis, dideliu plačiu viršumi, skirtas javams, šiaudams, šienui vežti. 
Užkaustymas – gyvuonies sužalojimas kalant arkliui pasagvinę. 
Užpakalinis laikiklis (antstrėnis, uodegos dirželis) – pagrindinis antšonių dirželis, apjuosiantis arklio šonus ir užpakalinę dalį. 
Užsistovėjimas – sportinio arklio elgesys, kai jis stengiasi likti prie kitų ir žūtbūt nejudėti iš vietos; arklio užsibuvimas nedirbamam. 

V

Vadelės – pakinktų dalis iš virvės ar šikšnos arkliui valdyti važiuojant ar dirbant ūkinius darbus. 
Vadžios – storos vadelės. 
Važys (važelis) – išeiginės vienkinkės ir porinės rogės su įvairaus pavidalo viršutine dalimi. 
Važiuotojas (važnyčiotojas) – ristūnų greičio varžybose lenktyniniu vežimėliu ar rogutėmis važiuojantis ir važnyčiojantis arklį žmogus. 
Vežėčios – nedidelis kartais paaukštintas vežimas su šoninėmis lentomis. 
Vežikas – žmogus, kuris valdo arklius važiuojant. 
Vežimas (ratai) – gyvulio traukiama susisiekimo priemonė su ratais. 
- dviratis v. (bėda) – vežimas su dviem ratais. 
- Porinis v. – dviem arkliais kinkomas vežimas. 
- Vienkinkis v. – vienu arkliu kinkomas vežimas. 
- V. Lineika – vienkinkis išeiginis vežimas. 
Viršukartė (pakaušokas) – nevientisų pavalkų, naudojamų laukų darbams, viršutinė jungiama dalis. 
Viržmuo – botago kirtimo ženklas, rumbas. 
Voltas – dailiojo jojimo figūra arkliui bėgant 6,8 ar 10 m skersmens ratu. 
Voltižiruotė – žirginio sporto šaka, kai raitelis daro gimnastikos pratimus ant arklio, pririšto ilga virve, pabalnoto voltižiruotės balnu, bėgančio risčia ar šuoliu. 

Ž

Žabojimas - žąslų įdėjimas į arklio nasrus jo valdymui. 
Žandų dirželis – apynasrio dirželis, kuris eina išilgai skruosto. 
Žąslai (žaboklės, brizgilas) – arklio valdymui į jo nasrus įdedamos metalinės pailgos svirtelės, sujungtos su pavadžiais. 
Žąsleliai – papildomi ploni žąslai, pritvirtinti prie galvos pakelėjo, neleidžiantys ristūnui nuleisti galvos. 
Žindas – bedančio arklio apkramtytas pašaro gumulas. 
Žinginė – lėčiausias arklio judėjimo būdas (keturių taktų), kai galūnės juda po vieną kryžmiškai. 
- plačioji ž. – žinginė, kai užpakalinių kojų kanopos peržengia priekinių kanopų pėdsakus. 
- Sutelktoji ž. – žinginė, kai užpakalinių kojų kanopos nepasiekia priešakinių kanopų pėdsakų. 
- Vidutinioji ž. – žinginė, kai užpakalinės kojos statomos į priekinių kojų pėdsakus ar juos kiek peržengia. 

Žirgas – gražios išvaizdos temperamentingas geras jojamasis arklys ar ristūnas. 
Žirgynas – ūkis, užsiimantis įvairios paskirties arklių veisimu, esamų veislių gerinimu ir naujų kūrimu. 
Žirgininkas – sportinius arklius auginantis, prižiūrintis ir treniruojantis žmogus. 
Žirgininkystė – sportinių arklių veisimas, auginimas, priežiūra bei rengimas varžyboms. 
Žirginis sportas – įvairios jojimo rungtys: dailusis jojimas, lenktyninis jojimas, tolimasis jojimas, trikovė, konkūras, stiplčezas, raitelių žaidimai, lenktynės, kinkinių varžybos. 
Žokėjus – greičio lenktynių jojikas. 
Žvaigždė – nedidelis baltas lopinėlis arklio kaktoje. 
Žvengimas – arkliui būdingas trūkčiojantis šaukimas y-ga-ga, kai jis atsiskyręs nuo būrio, atsiliepia šaukiamas.
Žvingavimas – arklio šaukimas Y-gi-gi, kai jis supykęs, ginasi.  
Komentarai (8)
1 žemaitukai
Lina (svečias)
Šeštadienis, 08 Sausis 2011 23:27
gal kas gali atiduoti man žemaituką . prižiūrėčiau rūpinčiaus man labai patinka žemaitukai. jei galit atiduokit vasara. jei galėsit atiduoti facebook lina s.
2 PAULINA
PAULINA (svečias)
Pirmadienis, 28 Kovas 2011 14:27
FUJ PONIS NEKENCIU JU
3 Zemaitukai
Emilija (svečias)
Pirmadienis, 25 Liepa 2011 19:49
Jieskau zemaitukes
4 šomberjenas
šomberjenas (svečias)
Trečiadienis, 01 Rugpjūtis 2012 21:39
šomberjenas - ilgas išjodinėjimo stekas (nežinau ar tikrai taip rašosi)
5 Oldeburgas
Paulina (svečias)
Pirmadienis, 06 Rugpjūtis 2012 13:21
Jieškau kumelės ♥
6 parduodu
jok.lt (svečias)
Pirmadienis, 15 Spalis 2012 11:15
parduodamas grynakraujis 6 men. setlando poni erziliukas.arkliukas stovi sukuojamas , draugiskas,be raitelio sokineja per kliutis.sartos spalvos.motina is veisejo , tevas parodinis setlando ponis.
tel:861432105
7 parduodu
jok.lt (svečias)
Pirmadienis, 15 Spalis 2012 13:22
kumeliukas mokinamas begti ratu.kaip savo zirgus ismokinote jojimo? maniskis meta ir viskas o pavadzius temk kiek nori neklauso....
8 Baikit
Žinau (svečias)
Antradienis, 12 Gruodis 2017 17:57
Žemaituko sveiko ir gražaus niekas nedovanoja, nebent koki ligota ar seną, niekad nerasit už dyka, nes žematukas iki 3 metų mažiausiai 400e. kainuoja.
O kaip galima mokyti kumeliuką joti??? Žirgus ir ponius galima mokyti tik nuo 3 metų mažiausiai, sugadinsit žirgą jei ankščiau mokysit...Visi pradedantiji žirgai, poniai taip daro, savajį poni kai mokinau, tai pat buvo tas pats, bet reik stengtis, kad nenumestų, o jei numeta, negalima pasiduoti ir nueiti, lipti dar ir dar ir dar, nes jis supras, kad taip gali jūsų atsikratyti ir mes visada, dabar poniukas kaip šilkinis :D Žirgam tas pats, iš pradžių pratinti prie balno, o tik paskui sėsti pačiam be balno, kai bus viskas gerai ir nebemes galima lipti su balnu :D Tikiuosi kam nors pasitarnaus info

Komentuoti

Jūsų vardas:
Anraštė:
Komentaras:
Reklaminis skydelis

Šiuo metu naršo

75 svečiai (-ias, -ių)
KontaktaiJūsų pasiūlymai / BendradarbiavimasAutorinės teisės ir atsakomybėPagalba