jok.lt

Pradžia Jojimas Arklininkystės terminų aiškinamasis žodynas
Arklininkystės terminų aiškinamasis žodynas
argaiv1916
Spausdinti El. paštas
Straipsnis
Arklininkystės terminų aiškinamasis žodynas
B-G
H-O
P-Ž

H

Hanoveriai – Hanoverio arklių veislės pavadinimas
Hipodromas – jojimo ar važiavimo varžybų, žirgų išbandymų vieta; įstaiga, organizuojanti tas varžybas ir išbandymus. 
Hipologija – žinių visuma, mokslas apie arklį. 

I

Yda – gyvulio kūno, jo atskiro organo bei produkto trūkumas
- arklio y. – mažinantis darbingumą bei veislingumą arklio kūno arba atskirų organų trūkumas, pvz netaisyklingas kojų statymas. 

Iena – vežimo, rogių ar arklio traukiamo ūkinio padargo viena iš dviejų kartelių vairavimui ir traukimui, tarp kurių kinkomas arklys. 
- i.rodiklis – ienos pavadinimas, kai vienkinkiame vežime ji būna viena (dešiniame šone). 
Ieva (pakanktė) – šikšna ar virvelė, kurie prie ienų pritvirtinami pavalkai. 
Įganymas – gyvulio ar arklio, skirto skerdimui, penėjimas jį intensyviai ganant. 
Įspaudas (įdagas) – įspaustas ant gyvulio kūno, išdeginus įkaitintu ar atšaldytu (skystu azotu) metalu, ženklas ant gyvulio odos ar ragų. 
Įspaudavimas (įdagavimas) – vienas iš gyvulio ženklinimo būdų, išdeginant ant kūno numerį ar ženklą. 
Išjodinėjimas (prajodinėjimas) – jauno arklio paruošimas bei įpratinimas jojimui. 
Išžabojimas – žąslų išėmimas iš snukio. 

J

Jodytojas (prajodinėtojas) – asmuo, kuris išjodinėja arklius. 
Jojimas – keliavimas raitomis; sporto šaka ir išbandymai, apimantys jojamųjų arklių valdymą jojant ir rungtyniavimą jais.
- dailusis j. (sportinis išjodinėjimas, maniežinis jojimas) – viena iš klasikinio jojimo rungčių, kai jodinėjama 20x40 ar 20x60 m stačiakampiame manieže pagal specialias programas. 
- Kliūtinis lenktyninis j. (barjerinės lenktynės) – jojimas hipodrome ar šiaip lygioje vietoje ratu ar tiesia 2000-4000 m atkarpa, kai viename km reikia nugalėti 3-4 kliūtis iš žabų. 
- Lauko j. (lauko išbandymai) – viena iš trikovės rungčių, apimanti lėtą jojimą lauko keliais, stiplčezą ir krosą. 
- Lenktyninis j. (jojimo lenktynės) – jojamųjų lenktyninių arklių išbandymai ar sportinės varžybos hipodrome, apimanys lygųjį ir kliūtinį lenktyninį jojimą; prie šios jojimo kategorijos dažnai priskiriamas stiplčezas hipodrome, taip pat krosas nelygioje vietoje. 
- Lygusis lenktyninis j. – 1000-4000 m. Lenktynės hipodrome ar lygiu taku. 
- Medžioklinis j. –grupinis jojimas nelygia miškinga vietove įmituojant medžioklę.
- Tolimasis j. – 25, 50, 100, 160 m atkarpa per dieną lauko keliais sportinių arklių greičio ar daugiadienės ištvermingo varžybos. 

jojimo rungtys – žirginio sporto rūšys: dailusis jojimas, lauko jojimas, lenktyninis jojimas, medžioklinis jojimas, tolimasis jojimas, konkūras, stiplčezas, trikovė, raitelių žaidimas (polo, rodeo, kokparas). 
Josena – jojimo būdas. 


K

Kabrioletas – lengva aukšta dviratė vienkinkė karieta su atidengiamu viršumi, paplitusi XIX a. Ir XX a. pradžioje. 
Kaklininkas – virvė arba diržas, kuriuo arklys pririšamas prie porinio vežimo grąžulo. 
Kalimas – arklio judėjimo trūkumas, kai, jam einant žingine ar bėgant risčia, užpakalinė galūnė pasiekia ir užgauna priekinės galūnės pasagą ir girdisi kaukšėjimas. 
Kalvė – specialiai įrengta patalpa arklių kaustymui bei žemės ūkio mašinų ir metalinio inventoriaus tvarkymui. 
Kamanos – odinis, neretai su blizgančiomis sagėmis ar rinkėmis, jojimui ar važiavimui naudojamas apynasris su žąslais arkliui valdyti. 
Kamantai – medinės puslankio formos pavalkų dalys, sudarančios jų pagrindą. 
Kampa (balžienas) – rogių pavažas jungiantis skersinis.
Kamprinkė – geležinė juosta, kuri pritvirtina rogių kampą ir stipiną su pavaža.
Kanopa – raginis darinys, apgaubiantis neporakanopio gyvulio, pvz., arklio, piršto galą. 
Kapsulė – ristūno pakinktų dalis, apjuosianti snukį, kad arklys važiuojant nebūtų išsižiojęs. 
Karčiai – stori ilgi plaukai (ašutai), augantys neporakanopių kaklo keteroje. 
Karieta – gražus keturvietis dengtas vieno ar kelių arklių traukiamas uždaras ar pusiau atviras vežimas su lingėmis. 
Kartininkas (antkaklis, antsprandis, keterinis diržas, persprandis) – plėškių diržas per arklio sprandą. 
Kastinė – rogių pavaža iš natūraliai išlenkto medžio. 
Kaštanas – raginė odos atauga vidinėje arklio galūnės pusėje: priekinėje galūnėje aukščiau riešo, užpakalinėje – žemiau kulnies; kitaip kaštoninis arklys. 
Kaustymas – pasagos pritvirtinimas prie arklio kanopos. 
Kavaletė – neaukšta (15-20 cm) kliūtis iš karčių su kryžmomis galuose, naudojama pradedančiam jojikui ir išjodinėjamam jaunam arkliui apmokyti.
Kelių spyna – raitelio kelių padėtis, kai jis kelius ir apatinę kojų dalį tvirtai prispaudžia prie jojamojo arklio jo valdymui. 
Kengė – geležinė kilpa gražului (rodikliui) pritvirtinti. 
Ketvergis – ketverių metų gyvulys, paprastai arklys. 
Kilpdiržis (kilpsaitis) – balno kilpą laikantis diržas. 
Kinkymas – arklio jungimas pakinktais prie vežimo, rogių ar ūkinio padargo. 
Kinkinys – vežimas su įkinkytu arkliu. 
Kinkinių varžybos (ekipažų varžybos) – pakinkymo, važiavimo manieže, lauko bandymų lengvais vežimais su važiuotoju ir dviem keleiviais (ekipažais), įkinkius porą ar dvi poras arklių, dažniausiai kelių dienų varžybos. 
Konkūras (kliūčių įveikimas) - viena klasikinių jojimo rungčių, aiškinant arklio su raiteliu sugebėjimą įveikti dirbtines kliūtis paprastai iki 160 cm aukščio nedidelėje aikštėje, taip pat trikovės baigiamoji dalis (kliūtys iki 120 cm). 
Korda – maždaug 7 m ilgio vadelė, kurios vienas galas prisegamas prie pasmakrės dirželio, kitas laikomas rankose, ir naudojamas sportiniam arkliui laikyti jį lavinant. 
Kraikas (pakratai) – šiaudai, durpės, pjuvenos ir kitos kreikiamos medžiagos, skiriamos gyvuliui sudaryti minkštą, sausą, švarų ir patogų guolį. 
Kratinys – šieno ir šiaudų mišinys gyvuliams šerti. 
Krosas – klasikinės jojimo rungties – trikovės lauko jojimo rungties atkarpa nelygioje vietovėje su natūraliomis ar panašiomis į jas dirbtinomis kliūtimis. 
Krūtindiržis – plėškių dalis, kurią sudaro sujungtas su viržiais platus diržas, einantis per arklio krūtinę.; balno dirželis per arklio krūtinės priekį, neleidžiantis jam slinkti atgal. 
Kuinas – menkas, liesas silpnas arklys. 
Kumelaitė – moteriškosios lyties arklių jauniklė nuo gimimo iki pirmo apsikumeliavimo.
Kumelė – subrendusi, 4-5 metų amžiaus arklio patelė po pirmo apsikumeliavimo arba nuo šio amžiaus kad ir nesikumeliavusi. 
Kumeliavimasis – kumeliuko atsivedimo procesas (paprastai trunkantis 5-15 min.)
Kumelingumas – fiziologinė kumelės būklė nuo apsivaisinimo iki apsikumeliavimo (trunkanti apie 11 mėn.) ar aborto. 
Kumelys – paaugęs arklys; kitaip eržilas. 
Kumeliukas – bet kokios lyties iki 1 metų amžiaus arklio jauniklis. 
- nujunkytas k. – vyresnis kaip 5-6 mėn.amžiaus kumeliukas, nujunkytas nuo kumelės.
- Žindantis k. – žindantis kumelę kumeliukas nuo gimimo iki 5-6 mėn.amžiaus.
Kumysas – raugintas kumelės pienas. 
Kurba – arklio eksterjero yda: sulenkiamosios sausgyslės sustorėjimas apatinėje kulno sąnario dalyje, dėl kurios arklys gali apšlubti. 

L

Laigymas – gyvulio linksmas šokinėjimas, bėgiojimas. 
Laižalas – gabalinis dažniausiai specialiai gyvuliui laižyti pagamintas mineralinis pašarinis priedas. 
Lankas – iš lenkto medžio pagaminta pakinktų komplekto dalis, sujungianti ienas su pavalkais. 
Latvijos važiuojamieji arkliai – Latvijos važiuojamųjų arklių veislės pavadinimas.
Laužtukai – užlaužiami žąslai su svirtelėmis be šarnyrų, kuriais spaudžiant apatinę žiauną arklys lengvai suvaldomas. 
Lenktyninės rogutės (sportinės rogutės) - ristūnų greičio varžyboms naudojamos lengvos rogės. 
Lenktyninis vežimėlis (sportinis vežimėlis) – ristūnų greičio varžyboms naudojamas dviejų ratų lengvas vežimas. 
Levada – aptverta 2-4 ha kultūrinė ganykla arkliams; klasikinės jojimo mokyklos figūra, kai arklys pasikėlęs priekiu kelias sekundes stovi ant smarkiai sulenktų užpakalinių galūnių, o jo korpuso kampas su žemės paviršiumi sudaro apie 30o. 
Lietuvos sunkieji arkliai – Lietuvos sunkiųjų arklių veislės pavadinimas. 
Lingė – spyruoklė prie vežimo ašies sutrenkimams važiuojant švelninti. 
Lopšelis – išeiginio vežimo – bričkos viršutinė dalis. 

M

Maniežas (jojykla) – stačiakampė, atvira ar dengta aikštelė, kurioje jodinėjama ir varžomasi sportiniais arkliais.
Martingalas (šokamasis pavadis) – pagalbinis pavadis, neleidžiantis arkliui užversti galvos jojimo ir važiavimo metu. 
Mulas (asilėnas) – asilo ir kumelės hibridas – nereiklus ištvermingas, bet nevaisingas gyvulys. 

N

Nacionaliniai raitelių žaidimai – tautų, užsiimančių gyvulių auginimu, jojikų žaidimai: džigitavimas, išindi, rodeo ir kt. 
Naktigonė (arkligonė) – bendras kaimo arklių ganymas ganykloje naktį.
Naktigonis – ganantis arklius naktį žmogus. 
Narplė – botago sumetimas, norint jį sutrumpinti. 
Nubalnojimas – balno nuėmimas nuo arklio. 
Nukaustymas – pasagų nuėmimas nuo pakaustyto arklio.
Nukinkymas (iškinkymas) – gyvulio atpalaidavimas iš pakinktų.

O

Omnibusas – daugiavietis arklių traukiamas ekipažas.
Orlovo ristūnai – Orlovo ristūnų arklių veislės pavadinimas. 
 
Komentarai (8)
1 žemaitukai
Lina (svečias)
Šeštadienis, 08 Sausis 2011 23:27
gal kas gali atiduoti man žemaituką . prižiūrėčiau rūpinčiaus man labai patinka žemaitukai. jei galit atiduokit vasara. jei galėsit atiduoti facebook lina s.
2 PAULINA
PAULINA (svečias)
Pirmadienis, 28 Kovas 2011 14:27
FUJ PONIS NEKENCIU JU
3 Zemaitukai
Emilija (svečias)
Pirmadienis, 25 Liepa 2011 19:49
Jieskau zemaitukes
4 šomberjenas
šomberjenas (svečias)
Trečiadienis, 01 Rugpjūtis 2012 21:39
šomberjenas - ilgas išjodinėjimo stekas (nežinau ar tikrai taip rašosi)
5 Oldeburgas
Paulina (svečias)
Pirmadienis, 06 Rugpjūtis 2012 13:21
Jieškau kumelės ♥
6 parduodu
jok.lt (svečias)
Pirmadienis, 15 Spalis 2012 11:15
parduodamas grynakraujis 6 men. setlando poni erziliukas.arkliukas stovi sukuojamas , draugiskas,be raitelio sokineja per kliutis.sartos spalvos.motina is veisejo , tevas parodinis setlando ponis.
tel:861432105
7 parduodu
jok.lt (svečias)
Pirmadienis, 15 Spalis 2012 13:22
kumeliukas mokinamas begti ratu.kaip savo zirgus ismokinote jojimo? maniskis meta ir viskas o pavadzius temk kiek nori neklauso....
8 Baikit
Žinau (svečias)
Antradienis, 12 Gruodis 2017 17:57
Žemaituko sveiko ir gražaus niekas nedovanoja, nebent koki ligota ar seną, niekad nerasit už dyka, nes žematukas iki 3 metų mažiausiai 400e. kainuoja.
O kaip galima mokyti kumeliuką joti??? Žirgus ir ponius galima mokyti tik nuo 3 metų mažiausiai, sugadinsit žirgą jei ankščiau mokysit...Visi pradedantiji žirgai, poniai taip daro, savajį poni kai mokinau, tai pat buvo tas pats, bet reik stengtis, kad nenumestų, o jei numeta, negalima pasiduoti ir nueiti, lipti dar ir dar ir dar, nes jis supras, kad taip gali jūsų atsikratyti ir mes visada, dabar poniukas kaip šilkinis :D Žirgam tas pats, iš pradžių pratinti prie balno, o tik paskui sėsti pačiam be balno, kai bus viskas gerai ir nebemes galima lipti su balnu :D Tikiuosi kam nors pasitarnaus info

Komentuoti

Jūsų vardas:
Anraštė:
Komentaras:
Reklaminis skydelis

Šiuo metu naršo

76 svečiai (-ias, -ių)
KontaktaiJūsų pasiūlymai / BendradarbiavimasAutorinės teisės ir atsakomybėPagalba